ΑΡΧΕΛΩΝ: η προστασία της θαλάσσιας χελώνας στην Κρήτη το 2012

skip to main content

ΑΡΧΕΛΩΝ: η προστασία της θαλάσσιας χελώνας στην Κρήτη το 2012

 Στην έκθεση του ΑΡΧΕΛΩΝ που ακολουθεί και που συνέταξαν η Ρεγγίνα Στεφανάτου και ο Δημήτρης Μαργαριτούλης, παρουσιάζονται τα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν τις προσπάθειες προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Κρήτη κατά το 2012.

Ειδικότερα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προγράμματος ΑΡΧΕΛΩΝ για την παρακολούθηση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας της θαλάσσιας χελώνας και την ενημέρωση του κοινού, και γίνεται μια καταγραφή των προβλημάτων και κυρίως των μεγάλων έργων και παρεμβάσεων που υποβάθμισαν ή απειλούν με υποβάθμιση τις παραλίες ωοτοκίας.

Σημαντική παράμετρο στην αξιολόγηση των απειλών αποτελεί το γεγονός ότι οι αναπαραγωγικοί πληθυσμοί τόσο του Ρεθύμνου όσο και των Χανίων παρουσιάζουν τα τελευταία 9-12 χρόνια μια δραματική πτωτική τάση, που δεν δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές. Τα παρουσιαζόμενα στοιχεία συνέλλεξαν οι υπεύθυνοι και οι εθελοντές του προγράμματος.

Ο πληθυσμός θαλάσσιων χελωνών που αναπαράγεται στην Κρήτη κινδυνεύει με εξαφάνιση αφού οι δύο από τις τρεις παραλίες ωοτοκίας παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια έντονη πτωτική τάση. Παρόλα αυτά παρατηρούνται στους βιότοπους αναπαραγωγής πληθώρα ανεπίτρεπτων παρεμβάσεων και ενεργειών, πολλές φορές αυθαίρετες, που οι αρμόδιες αρχές αδυνατούν να ελέγξουν ή να αντιμετωπίσουν έγκαιρα.

Επίσης προγραμματίζονται έργα στην παράκτια ζώνη με ανεπαρκή ή πλημμελή σχεδιασμό, κυρίως χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνεχιζόμενη ραγδαία μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού.

Διαβάστε την έκθεση εδώ.

 

Πηγή: www.econews.gr